وجود شکست ساختاری در سری های زمانی اقتصادی به علت وجود شوک ها از قبیل جنگ ،تحریم ها ،نوسانات آب و هوایی و … بسیار رایج است . شکست ساختاری باعث می شود که نتایج رگرسیون از اعتبار لازم برخوردار نباشد و قابلیت پیش بینی صحیح را از دست خواهد داد .برای رفع این مشکل راه های بسیاری وجود دارد . موقعی که دقیقا می دانیم نقطه شکست داده ها چه زمانی می باشد می توانیم ما اختصاص یک متغیر مجازی این مشکل را حل نماییم . با این وجود حتی اگر زمان شکست داده ها را ندانیم می توانیم با رسم نمودار داده ها ی سری زمانی متغیر وابسته لحظه شکست ساختاری را پیدا و با اختصاص متغیرمجازی مشکل را حل نماییم . تا اینجا مطالبی که گفته شد در بسیاری از تحقیقات از آن سود برده شده است اما ما می خواهیم پا را فراتر نهیم . مشکل اساسی این روش این است که اگر سری زمانی ما دارای نقاط شکست بسیاری باشد عملا استفاده از این روش بسیار سخت بوده و کارایی لازم را نخواهد داشت . خوشبختانه در نسخه ۸ برنامه ایویوز در پنجره estimation در بین روش های برآورد می توان گزینه Breakls را برای چنین سری های بکار برد که به طور اتوماتیک خود برنامه شکست های ساختاری را اعمال می نماید . در قسمت non-breaking regressors متغیرهایی که هیچ گونه شکست ساختاری ندارند را وارد نمایید.

 منبع