آموزش کامل روش GMM در استاتا به صورت تصویری (فارسی)

آشنایی با پایگاه های داده در علم اقتصاد

رگرسیون چند متغیره در اکسل

آموزش تصویری پانل در ایویوز

ARDL IN VIDEO

dummy variable

همخطی

فیلم پانل استاتا

قارچ در ایویوز

پاورپونت اقتصاد کلان نوین

نحوه دانلود داده از بانک جهانی + معرفی پایگاههای داده

فیلم پانل وار

فیلم FMOLS

روش تحقیق – دکتر نیلی

اصول مقاله نویسی

مجموعه آموزشی کتب اقتصادی