با سلام

مباحث و فایل های مرتبط با اقتصاد کلان را از طریق لینک های زیر دانلود کنید:

فیلم آموزشی IS-LM

فیلم آموزشی تابع مصرف

لینک تلگرامی کتاب درنبوش و فیشر ۲۰۱۲

IS-LM-BP MODEL

جزوه خلاصه اقتصاد کلان

لینک تلگرامی دانلود کتاب اقتصاد کلان نوین اسنودان

لینک تلگرامی فیلم استخراج منحنی تقاضای کل

پاسخ سوالات درسی کلان دو پاییز ۹۸: مدل های هشت گانه ماندل فیلیمینگ

استخراج فرمول AD راه اول (اروجی)

استخراج فرمول AD راه دوم (اروجی)