با سلام

مباحث و فایل های مرتبط با اقتصاد کلان را از طریق لینک های زیر دانلود کنید:

 

فیلم آموزشی IS-LM

فیلم آموزشی تابع مصرف

لینک تلگرامی کتاب درنبوش و فیشر ۲۰۱۲

IS-LM-BP MODEL

جزوه خلاصه اقتصاد کلان

لینک تلگرامی دانلود کتاب اقتصاد کلان نوین اسنودان

لینک تلگرامی فیلم استخراج منحنی تقاضای کل