بررسی نوسانات شاخص بورس طی سه ماهه اخیر نشان میدهد: ۱- روند رشد شاخص کند شده و به حالت قبلی خود بازگشته است. (رنگ قرمز) ۲- ورود تازه واردها موجب افزایش واریانس و نوسانات شاخص از روند شده است. (رنگ سبز) ۳- با کاهش شیب روند امکان بازگشت به رشد شتابان کم شده است. ۴- بازارهای موازی (خودرو، مسکن، ارز، و ..) بعد از تضعیف کرونا و حضور فیزیکی بیشتر در بازار فعال شده است. ۵- عرضه سهام عدالت، عرضه سهام دولتی و … عرضه سهام را زیاد می کند.

https://t.me/economicforum