برای تدوین رساله از ابتدا با استاد راهنمای خود هماهنگ باشید و نکات زیر را در اولویت بررسی قرار دهید:

۱-   اگر موضوعی مورد علاقه خود در نظر داشته باشید در اولویت است.

۲-   در مورد موضوع به موتور سرچ های فارسی مراجعه کنید تا تکراری نباشد (بویژه ایرانداک).

۳-   حتماً مقالات لاتین معتبر را دانلود کنید، حداقل سه مقاله را مبنا قرار دهید و چند مقاله لاتین دیگر را بررسی و گزارش کنید.

۴- اگر بنا دارید مدل تخمین بزنید، مقالات مبنا دارای مبانی ریاضی، نظری و تجربی مدل (در کشورهای دیگر) باشد.

۵-   اگر کتبی فارسی و لاتین در خصوص موضوع وجود دارد جمع آوری و مطالعه کنید و نکته برداری کنید.

۶-  پروپوزال دانشگاه را تهیه و تدوین کنید. در این خصوص از تجربیات اساتید راهنما، مشاور و سایر دانشجویان استفاده کنید.

۷-   پس از تصویب پروپوزال، سه فعالیت موازی را شروع کنید: تدوین مقاله فارسی + تدوین مقاله انگلیسی + تدوین رساله.

۸-   بطور معمول محتوای اصلی هر مقاله یا رساله شامل این موارد می‌شود: مقدمه و لزوم بررسی موضوع، مبانی نظری موضوع (یا مدل)، مبانی تجربی موضوع در ایران و خارج، معرفی مدل یا مدل‌های مقاله یا رساله، تعیین مدل مقاله و داده‌ها، تخمین مدل یا مدل‌ها، نتایج و پیشنهادات.