با سلام

فیلم های آموزشی زیر مربوط به آموزش روش تخمین GMM است که در فضای تلگرام بارگذاری شده است:

مزایا و معایب روش GMM

آزمونهای لازم برای GMM

درس GMM همراه با ایویوز

GMM in R

panel gmm in stata

تفسیر خروجی GMM در استاتا

تخمین مدل GMM همراه با مثال (از کتاب گرین)