✍️ دکتر محمدرضا منجذب دانشیار اقتصاد
t.me/drmonjazeb
❄️ بازگشت تحریم های آمریکا جهت ورود و فشار بر اقتصاد ایران به رکود تورمی کافی بود که ویروس کرونا هم مزید بر علت شد. سیاستگذار اعم از دولت و مجلس و … برای مقابله با این شرایط طرحهای و لایحه های مختلفی را مدنظر قرار داده و طراحی می کند.
❄️ در اخبار داریم منابع لازم برای تحریک بازار ساخت‌و‌ساز قرار است از سه محل «بازگشت اقساط وام مسکن مهر، درآمد حاصل از مالیات بر عایدی املاک و همچنین تخصیص ۲۵ درصد تسهیلات شبکه بانکی به بخش مسکن» تامین شود. یا انواع مالیات های مختلف دیگری که مطرح است. یکی از اخبار مطرح بحث پرداخت نقدی یارانه بنزین به سرپرست خانوار و افراد بجای خودرو است.
❄️ باید مراقب بود که طرح های به ظاهر شیک این چنینی و احساسی تجربه مخرب و پوپولیستی گذشته را احیا نکند، که منابع بانکی را در پروژه های بی فایده حبس نماید و بعد از مدتی مجدد تورم کلی و افزایش قیمت مسکن را دامن بزند.
❄️ باید مراقب بود که در غین راستا بار مالی دولت زیاد نشود که موجب تشدید کسری بودجه و فشار بر گسترش نقدینگی و تورم شود.
❄️ تجارب منفی و مثبت گذشته را باید مورد نظر داشت و از اساتید و کارشناسان اقتصادی بهره بهینه برد، تا آثار مخرب سیاستهای پوپولیستی مجدد گریبان اقتصاد را نگیرد.
❄️ این آثار بطور بالقوه به شرح زیر هستند:
♦️ اول، فشار بر گسترش نقدینگی و افزایش رشد آن برای تزریق به اینگونه طرحها.
♦️ دوم، بروز و ظهور عواملی جدید در تشدید رکود تورمی.
♦️ سوم، حبس وجوه قابل قرض و یا اختصاص این وجوه محدود به چنین طرحهایی، و لذا کمبود نقدینگی و کمبود تزریق آن به بخش مولد اقتصاد و لازم که ضرورت امروز اقتصاد ایران است.
♦️ چهارم، تصمیم گیری احساسی و مقطعی و دامن زدن به روزمرگی که اقتصاد را از تصمیمات عقلانی و کارشناسی دور میکند. ♦️ پنجم، قطعا روزمرگی و تفکر کوتاه مدت و احساسی نه عقلانی است و نه در مسیر بلندمدت رشد پایدار و توسعه.
♦️ ششم، تیغ دولبه توجه به درخواستهای پوپولیستی عموم مردم اگر به معنای کلی گویی و عوام گرایی و عدم توجه به نظریات کارشناسی و تخصصی باشد قطعاً مذموم است و هیچ گروه و دسته ای آن را نمی پذیرد. بنابراین صرف حضور توده ها در حرکت های سیاسی ـ اجتماعی و صرف حمایت عموم مردم از یک جریان سیاسی خاص و صرف توجه دولت به خواست و اراده های مردم را نمی توان امری پوپولیستی و مذموم خواند، اگر چناچنه کوتاه مدت فکر نکنیم و روزمرگی نباشد. بلکه بهره برداری صحیح در مسیر کارشناسی باشد.