دکترمحمدرضامنجذب، دانشیار دانشگاه

یکی از مفاهیم با کاربرد بالا در مدل های اقتصادسنجی، مبحث پانل دیتا یا داده های ترکیبی است. خوشبختانه در فضای مجازی تلگرام فایلهای خوب و مناسبی در راستای مباحث پانل همراه با نرم افزار مرتبط بارگذاری شده است. هریک از عناوین زیر را کلیک نموده و مبحث مورد نظر را مطالعه یا فایلش را در فضای مجازی تلگرام دانلود کنید:

بحث متنوعی از خانواده پانل همراه با استاتا و ایویوز

درس پانل فضایی + استاتا

فیلم آموزشی پانل فضایی در استاتا

نمونه مقاله و تخمین به روش پانل کوانتایل (همراه با منابع مفید)

شرحی بر مدل پانل کوانتایل همراه با استاتا

مراحل تخمین مدل های پانل دیتا

درس پانل نامتوازن ۱

درس پانل نامتوازن ۲

آزمون های انتخاب نوع مدل در پانل دیتا

فیلم ها و فایل های آموزشی پانل دیتا

صفر تا صد اجرای پانل دیتا در استاتا همراه با مثال عددی

درس پانل ۱

درس پانل ۲

معرفی پنل سیستمی

منبع: کانال تلگرامی دکتر منجذب