دسترسی رایگان به هزاران پایان نامه و رساله از سرتاسر دنیا

آمار و مالی

کتاب، مقاله و کنفرانس

دارای ۱۳ هزار مجله علمی رایگان در کلیه رشته ها

پایگاهی اختصاصی در موضوع انرژی

مجموعه شامل ۱۵۰ میلیون کتاب رایگان

مجموعه ای شامل هزاران کتاب لاتین

The world’s largest scientific articles store. 20,000,000+ articles for free

The largest ebook library!

The largest ebook library!

Over 1,700,000 items of research can be browsed or searched, and over 1,500,000 can be downloaded in full text

منبع: دانشکده اقتصاد