✍🏻 محمدرضا منجذب

✅کاهش سفته بازی در بازارهای موازی

🖍 با مدیریت جدید در بازار ارز همزمان با تزریق تدریجی ارز و کاهش تدریجی نرخ ارز شاهد کاهش نوسانات نرخ ارز هستیم. این موضوع موجب میشود که ارزهای خانگی به تدریج به بازار ارز برگردد و کاهش تدریجی نرخ ارز ضرر اینگونه افراد را کمتر میکند. همچنین با کاهش نرخ ارز و افزایش عرضه خودرو افراد سفته باز هم به تدریج از بازار خودرو خارج میشوند. 🖍 با ورود به فصل پاییز و کاهش خرید و فروش مسکن احتمال دارد که بخشی از سفته بازان از بازار مسکن به تدریج خارج شود. البته چون خرید و فروش در بازار مسکن زمانبر و درجه نقدشوندگی این کالا از ارز و خودرو کمتر است اگر چنین اتفاقی بیافتد زمانبر است. ضمن اینکه جو روانی روی بازار مسکن کمی از بازارهای دیگر تفاوت دارد. هماکنون فایلهای موجود در بازار برای فروش مسکن کم هست.

🖍 به موازات بازار ارز بازار سکه و طلا هم رویکردی مشابه را در پیش خواهد داشت. به نظر میرسد سیاستگذار باید تمهیدات لازمی را برای هدایت نقدینگی که از بازارهای موازی خارج میشود بیاندیشد. باید ریسک بورس کاهش یابد و بازدهی آن جذاب شود تا نقدینگی به این سمت هدایت شود. همچنین اگر سیاستی مناسب پولی و بانکی اندیشیده شود امکان برگشت بخشی از نقدینگی مزبور به سیستم بانکی وجود دارد. متاسفانه نقدینگی بالایی که در سالهای اخیر ایجاد شده است اگر به سمت و سوی صحیح و به سوی تولید هدایت نشود همواره برای اقتصاد مشکل ساز خواهد بود.
🆔 @drmonjazeb ♻️