با سلام

کتاب های اقتصادسنجی قابل دانلود و به زبان لاتین به شرح زیر است (رمز: eghtesad.info)

روش های متغیر ابزاری برای تشخیص معادلات همزمان

تحلیل اقتصادسنجی پانل و مقطعی – وولدریچ

مدل های مالی مارکف

مبانی اقتصادسنجی – گجراتی

مبانی اقتصادسنجی مالی

کتب زیر را از طریق تلگرام و لینک تلگرامی آن دانلود کنید:

spatial econometrics

Developing_Econometrics اقتصادسنجی پیشرفته

مدل های سری زمانی

اقتصادسنجی مالی همراه با ایویوز

اقتصادسنجی همراه با کاربرد ساس

Applied Econometrics: asteriou & Hall

آزمون مدلهای کلان سنجی

مبانی مدل های کلان سنجی

Applied Nonparametric Econometrics

اقتصادسنجی مدرن همراه با کاربرد استاتا (زبان اصلی)

اقتصادسنجی کاربردی همراه با R (زبان اصلی)

کاربرد اکسل در اقتصادسنجی