با سلام

کتاب های اقتصادسنجی قابل دانلود و به زبان لاتین به شرح زیر است (رمز: eghtesad.info)

روش های متغیر ابزاری برای تشخیص معادلات همزمان

تحلیل اقتصادسنجی پانل و مقطعی – وولدریچ

مدل های مالی مارکف

مبانی اقتصادسنجی – گجراتی

مبانی اقتصادسنجی مالی