✍️ دکتر محمدرضا منجذب

🔹اخبار مختلفی در خصوص مهاجرت نخبگان به گوش می رسد، از جمله:

❄️ در طی ده ماه گذشته از شیوع کرونا ۲۰۰ پزشک جانباخته‌اند و ۳۰۰۰ پزشک مهاجرت کرده‌اند!
❄️ ۲۵۰ هزار دکتر و مهندس ایرانی در آمریکا مشغول هستند!
❄️ تعداد پژوهشگران ایرانی در خارج از کشور بر اساس مقالات چاپ شده:

❄️ تعداد فعال فعلی: ۳۲ هزار نفر، تعداد کل: ۱۱۰ هزار نفر
❄️و اخبار دیگری از این دست ….

🔹اقتصاد ایران از ظرفیت های زیادی برخوردار است. یکی از مهمترین ظرفیت اقتصادی ایران وجود نیروی انسانی متخصص آن است و سالها طول می کشد که یک فردی به عنوان متخصص تربیت شود.
🔹 این در حالی است که از ۱۵ تا ۲۰ سال پیش شاهد خروج این سرمایه های انسانی از کشور هستیم و باید با ایجاد اشتغالزایی در جهت حفظ این سرمایه ها، تلاش بیشتری داشته باشیم.

❄️ به تغبیر گری بکر نوبلیست اقتصاد، محور توسعه اقتصادی کشورها سرمایه انسانی آنهاست. سرمایه انسانی نیروی انسانی با مهارت بالاست که در طول سالهای متمادی آموزش های مختلف و فراوانی داشته اند و گاها بصورت نخبگان نیز مطرح هستند.
❄️ نمونه بارز این امر تجربه آلمان و ژاپن پس از جنگ جهانی دوم است، که با وجودیکه تمامی صنایع فیزیکی خود را در بمباران متفقین از دست داده بودند، طی ده سال تمامی صنایع خود را بازسازی و از نو تولید کردند. علت این امر وجود سرمایه انسانی در کشورشان بود.

♦️ باید هر چه سریع تر مهاجرت نخبگان از کشور مورد آسیب شناسی قرار گیرد و تمهیدات لازم اندیشیده شود.

t.me/drmonjazeb