دکتر محمدرضا منجذب / دانشیار اقتصاد
t.me/drmonjazeb
♦️اساتید و کارشناسان اقتصادی همگی اذعان دارند که سال ۱۳۹۹ سالی بسیار سخت در اقتصاد ایران خواهد بود. آثار تحریم های سنگین آمریکا در این سال بروز و ظهور خواهد داشت. رشد نقدینگی بالا و کسری بودجه شدید دولت به دلیل کرونا (کاهش درآمدهای مالیاتی و..)، کاهش درآمدهای نفتی و غیرنفتی و لذا کاهش درآمدهای ارزی و … از جمله توصیفات امسال است. در عین حال برای همگان روشن هست یک بارقه امید سیاستگذار بحث بورس، واگذاریها در قالب خصوصی سازی و تامین کسری بودجه در این بازار هست. توجه سیاستگذار بر این امر با این منطق هست که گسترش و رشد بی رویه نقدینگی در سال های اخیر بدلیل تحریم ها و کسری بودجه پنهان و آشکار بجای حرکت به سمت بازارهای موازی (مسکن، ارز، سکه و طلا، خودرو و…) به بازار بورس حرکت کند، که پشتوانه ای برای حرکت تولید باشد. الزامات موفقیت این سیاست به شرح زیر است:
موفقیت مدیریت نقدینگی و هدایت آن به بورس: به شرط مدیریت (عرضه و تقاضا بصورت علمی) بازارهای موازی (https://t.me/drmonjazeb/308)و نه تعزیراتی و امنیتی کردن آن قابل حصول است. اطلاعات بازارهای موازی بصورت علمی و با شفافیت در اختیار عموم قرار گیرد.
ایجاد وفاق ملی و گسترش فرهنگ بورسی در بین اقشار مردم: استفاده از ظرفیت رسانه ای بصورت مطلوب و مستمر برای معرفی بازار پرنوسان بورس به همگان.
آموزش ریسک پولینگ به اقشار مختلف مردم و مدیریت ریسک (آموزش های مدون نیز وارد متون درسی و غیردرسی آموزش و پرورش و دانشگاهها گردد) + فراهم نمودن زمینه آموزش همگانی بورس برای مردم ضروری است.
ایجاد شفافیت کامل در بورس، مانیتورینگ اطلاعات شفاف با اقشار مردمی که مشارکت روزافزون در بورس دارند، اطلاع رسانی به موقع در مورد ریسک و بازدهی حال و آتی انواع سهام و … از اقدامات ضروری هست. تمامی اطلاعات و نیز تغییرات بورس بصورت آنلاین و شفاف در اختیار مشارکت کنندگان قرار گیرد. مشارکت در بورس در قالب سبد دارایی بیشتر امری بلندمدت هست و نه مقطعی.
از پذیرش شرکت های ورشکسته ای که دچار کسری بودجه شدید، فرار مالیاتی، شفاف نبودن و مدیریت ضعیف هستند در بورس ممانعت به عمل آید. از پذیرش شرکت های توانمند، سودده، دارای مدیریت شایسته سالار و با شفافیت بالا و اطلاعات به روز (مبتنی بر خصوصی سازی شفاف) در بورس دریغ نشود.
نگاه بلندمدتی به بورس و نه روزمرگی به آن: به جامعه و مشارکت کنندگان و دست اندر کاران بورس این اطمینان داده شود که نگاه نوین سیاستگذار به بورس بلندمدتی است و صرفا بصورت روزمرگی ( و احتمالا تامین مالی دولت بصورت موقت) نیست. اگر روزی روزگاری وضعیت درآمدهای دولت و تحریم ها به نفع شد، بورس فراموش شود. نباید به بورس بعنوان ابزارهای یک بار مصرف (https://t.me/drmonjazeb/307)نگاه شود.
چابک سازی نیروی انسانی در مدیریت بورسی، تربیت نیروی انسانی متخصص بطور مستمر، مدیریت بورس بر مبنای شایسته سالاری، ایجاد ابزارهای مالی و متنوع و اعمال مدیریت بهینه بر تصمیمات بورسی کوتاه و بلندمدت و… می تواند به سیاستگذاری امر کمک نماید. استفاده از ظرفیت بهینه بورس (https://t.me/drmonjazeb/310)همواره با ایجاد بسترهای بهینه و استقرار مدیریت بهینه در دسترس هست و خواهد بود.

t.me/drmonjazeb