✍️دکتر  محمدرضا منجذب

🔹آرزویم اینست که، روزی فرا رسد توام با دوران برقراری عدل و داد در سرتاسر عالم، همراه با از بین رفتن ستم فراگیر، پایان دادن به ظلم های اقتصادی، پیشگیری از تاراج های بین المللی، پایان جنگ افروزی از کلان سطح جهانی تا خرد بین خانواده

🔹آرزویم اینست که، روزی رانت و امتیازهای ویژه در گستره زمین برچیده شود. لغو این قانون در مجموع، سبب ایجاد عادلانه ترین نظام اجتماعی خواهد گردید. در مبحث توسعه اقتصادی از رانت بعنوان یکی از موانع مهم نام برده می شود.

🔹آرزویم اینست، روزی حاکمیت شایسته سالاری بر گستره زمین اتفاق افتد. افرادی پاکدست و در اوج تخصص از کارایی بالایی برخوردار بعنوان سرمایه انسانی، بهره وری را بحد اعلای خود برسانند. در اینصورت بهره وری در حداکثر و در سطح بهینه خود قرار دارد و به این دلیل تولید بحد توان و بالقوه خود برسد.

🔹آرزویم اینست که، توسعه و رفاه اقتصادی مطلوب بر گستره زمین ایجاد شود؛ به حدی که بشر مانند آن را در طول تاریخ کره زمین به خود ندیده باشد. خشکسالی برچیده شود، آسمان و زمین نعماتشان را بیرون ریزند، و مردمان همگی بهره مند گردن و هیچ فقیری بر زمین نماند.

🔹آرزویم اینست که، روزی فرا رسد تا مشکلات اقتصادی جامعه بشری در سطح کلان حل شده باشد؛ رفاه و آسایش پدید آید و عوامل سلطه بر فکر و فرهنگ و اقتصاد از بین رود. با پیشرفت علم و دانش، تمام منابع و ذخایر روزمینی و زیرزمینی، شناسایی و کشف شده، و در جهت تأمین رفاه و آسایش انسان، توأم با رشد معنویت و اجرای عدالت ایجاد شده باشد.

🔹آرزویم اینست، چنان امنیتی فردی و اجتماعی در گستره زمین فراهم گردد که انسان ها براحتی بتوانند به رشد و تعالی فردی و اجتماعی و اقتصادی دست یابند.
آرزویم اینست، امنیت داوری و دادرسی برای مردمان به همه ابعاد آن فراهم گردد و ریشه آن عدالت جامع و فراگیر حاکم بر جامعه شود. پس به هیچ کس ظلم و ستمی نشود.

🔹آرزویم اینست، روزی مصارف بشر در حدی معقول و بهینه گردد. نه کم و نه زیاده روی. تولید کم هزینه و با عملکرد بالای محصولات غذاییِ پاک گردد. پیشرفت علم بگونه ای باشد که کل مضار تولید و مصرف از بین رود. در اینصورت بهداشت رشد شگفتی داشته باشد و عمر انسانها در سایه عدالت و رفاه طولانی باشد.

🔹آرزویم اینست، حیات طیبه انسان با برخورداری از فناوری های بسیار پیشرفته، آسان، پاک و بسیار کم هزینه (و شاید بی هزینه) اتفاق افتد. انسان تسلطی کافی و وافی بر طبیعت داشته باشد.

🔹آرزویم اینست، روزگار بی نیازی اقتصادی برسد، رقابت ها سالم گردد و فعالیت های اقتصادی و تولید و توزیع در حد بالا و با انگیزه های معنوی و هدف خدمت به جامعه و مردم صورت می گیرد. مردمان به سبب تحقق کامل عدالت، فراوانی، عمران و آبادی در اوج کمال و تقسیم اموال به مساوات، به بی نیازی برسند.
آرزویم اینست، …

🔹خدایا آنروز را امروز برسان که تو برهر چیز قادر و توانایی، إِنَّهُمْ یَرَوْنَهُ بَعِیداً وَ نَراهُ قَرِیباً
مستندات مطلب برگرفته از بخش هایی از فصل چهارم کتاب اقتصاد آخرالزمان
(https://t.me/drmonjazeb/450)

 

🌐 کانال دکتر منجذب (http://t.me/drmonjazeb)