دکتر محمدرضا منجذب

نرم افزار ایویوز در رسم نمودار دارای قابلیت های بالایی است. فیلم آموزشی از اینجا دانلود کنید و ملاحظه کنید. ضمنا راهنمای ایویوز تمامی قابلیت های نموداری ایویوز را شرح داده است.