✍️دکتر محمدرضا منجذب

❄️ یکی از دلایل اصلی تورم در ایران، گسترش حجم نقدینگی نامتناسب بدلیل کسری بودجه در ایران است. لیکن دلایل دیگری در این خصوص قابل ذکر است. منجمله اینکه خود تورم موجب تورم می شود بشرح زیر:

❄️در شر ایط تورمی، اقتصاد مواجه با افزایش دستمزدها، افزایش قیمت مواد اولیه و افزایش قیمت مواد واسطه ای در تولید می شود. لذا تورم موجب تورم ناشی از فشار هزینه (Cost-Push inflation) می شود. در اینصورت هزینه تولید افزایش می یابد و هزینه بالای تولید می‌تواند منجر به کاهش عرضه کل در اقتصاد شود. از آن‌جایی که، تغییری در تقاضا بوجود نیامده است، افزایش قیمت در محصولات به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود و تورم ناشی از فشار هزینه بوجود می‌آید.

❄️در شرایط تورمی، انتظارات تورمی تشدید می شود. انتظار اینکه در آینده قیمت ها افزایش خواهد داشت، موجب می شود که مصرف کنندگان مصرف خود را در خرید کالا از نظر زمانی جلو بیاندازند و این موجب افزایش تقاضای کالاها و خدمات شده و فشار روی قیمت ها می آورد. در ایران انتظارات به دو شکل انتظارات تطبیقی و انتظارات عقلایی ظاهر می شود و تاثیر تورمی دارد.

❄️افزایش نرخ ارز و حذف نرخ ارز ترجیحی علاوه بر اثرات مستقیم، بصورت غیر مستقیم انتظارات تورمی را تشدید می نماید، و این بنوبه خود تورم را تشدید می نماید. ضمنا نوسانات نرخ ارز و افزایش نرخ ارز قیمت مواد اولیه و واسطه ای وارداتی را افزایش می دهد و هزینه تولید را بالا می برد. همچنین قیمت کالاهای تمام شده وارداتی را افزایش می دهد (تورم وارداتی).

⭕️راه حل چیست؟ تحریم ها و کاهش درآمدهای نفتی موجب کاهش شدید درآمدهای ارزی شده است. این بنوبه خود انتظارات تورمی را تشدید کرده است و تبعات بعدی مذکور را فراهم آورده است. برداشتن تحریم ها و کاهش هزینه های دولت (که انتظارات تورمی را هم تا حدود زیادی کنترل می کند) دو اقدام عاجل برای جلوگیری از تورم زا بودن تورم توصیه می شود. ضمنا اقدامات بلندمدت تری چون طراحی و اصلاح سیاستهای مالی و پولی بر مبنای الگوی توسعه اقتصادی و استقلال بانک مرکزی در این فضا قابل توصیه است.

مطلب مرتبط: الزامات استقلال بانک مرکزی

(https://t.me/drmonjazeb/418) 🌐 کانال دکتر منجذب (http://t.me/drmonjazeb)