دکتر محمدرضا منجذب

♦️در بررسی محققان و اساتید اقتصاد رابطه ای مثبت و قوی بین سطح قیمت ها و حجم نقدینگی در ایران و سایر کشورها به اثبات رسیده است. بر این مبنا و با فرض اینکه متوسط رشد نقدینگی بر مبنای آنچه تاکنون در سال ۹۹ اتفاق افتاده (۳۲ درصد سالانه)، طی مدلی ساختاری، تورم ایران تا سال ۱۴۰۴ پیش بینی شد. بر اساس این ملاحظه تورم نعل به نعل نقدینگی رشد می کند.
♦️در نمودار حرکت سیکلی تورم مشخص است که از سال ۱۳۸۵ با شروع تحرکات پوپولیستی بدلیل ورود درآمدهای بالای نفتی به اقتصاد ایران روند تورم یا منحنی قرمز رنگ روند صعودی بخود گرفته است که شیب آن تا ۱۴۰۴ تندتر هم میشود. منحنی آبی یا تورم بالفعل از سال ۹۳ الی ۹۷ پایین تر از سیکل خود بوده است. و از سال ۹۷ الی ۱۴۰۱ بالاتر از روند خود هست و اقتصاد ایران تورمی بالا را تجربه خواهد کرد. در کل روند تورم و خود تورم حالت افزایشی بخود گرفته است. بدیهی است کنترل چنین تورمی ساختاری، سیاستهای ساختاری مخصوص بخود را لازم دارد.
t.me/drmonjazeb