✅ رشد و توسعه ورزش (فوتبال) ایران – درسهایی از شکست فوتبال ایران
🖍 محمدرضا منجذب

🔶 بطور معمول در مبحث توسعه اقتصادی گفته می شود باید در گروهی از صنایع مهم (زنجیره ای عمودی و افقی) فرآیند زیر طی شود تا کشوری توسعه یابد:
۱- ورود تکنولوژی (مناسب مطابق با مزیت های بالفعل و بالقوه کشور)
۲- هضم و جذب تکنولوژی
۳- تغییر در تکنولوژی
۴- ایجاد تکنولوژی
🔶 در خصوص دلایل عدم توسعه اقتصاد ایران در یادداشتی جداگانه با مثال صنعت خودرو در ایران ذکر شد که از مراحل چهارگانه فوق حداکثر دو مرحله اول طی شده است. به عنوان مثال با واردات قطعات خودرو و مونتاژ آن در داخل (بیوک و شورلت و پیکان…قبل انقلاب و پراید و پژو و …بعد انقلاب) و سپس تولید قطعات آن در داخل در مراحل ورود تکنولوژی برای خودرو متوقف شدیم. برای مرور بیشتر لینک زیر را ملاحظه کنید: https://t.me/drmonjazeb/120
🔶 در خصوص ورزش و مثال روز فوتبال هم میتوان این توضیحات را تکرار کرد. در ورزش ( و فوتبال) ما با وارد کردن مربی خارجی (متخصص تکنولوژی فوتبال) دست به ورود تکنولوژی زدیم و حداکثر در این مقطع متوقف شدیم. نبود برنامه های کوتاه و بلندمدت استراتژیک که بتواند مراحل چهارگانه فوق را طی کند و بتواند نهایتا ورزش ما را تبدیل به یک ورزش علمی و خودجوش کند، موجب شده که ورزش اندر خم یک کوچه باقی بماند.
🔶 مانند توسعه اقتصادی در اینجا نیاز هست اتاق فکری از اندیشمندان توسعه (به معنای عام و خاص) برای اقتصاد و برای ورزش تشکیل گردد و با نگاهی به تجارب کشورهای توسعه یافته، برنامه بلندمدت تدوین گردد تا در دل خود مراحل چهارگانه فوق را در ورزش فوتبال طی کند. (مرحله ایجاد تکنولوژی چیزی شبیه تولید افراد تئوریسین و مربی کارا در ورزش خواهد بود).
🔶 پیشنهاداتی که در این راستا ارایه میگردد صرفا مقدماتی است و توسط متخصصین امر و همکاران اینجانب قابل ارتقاء است:
۱️⃣ ایجاد و استمرار نگاه توسعه ای به ورزش همانند نگاه توسعه ای به اقتصاد.
۲️⃣ تشکیل اتاق فکر و تدوین راهکارهای عملیاتی برای طی مراحل چهارگانه فوق در ورزش.
۳️⃣ ایجاد سخت افزارها و نرم افزارهای لازم جهت ایجاد و استقرار سیستم تامین مالی ورزش (عدم وابستگی به بودجه دولت). برای مرور بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید: https://t.me/drmonjazeb/15
4️⃣ ایجاد آکادمی یا دانشگاه ورزش (متکی به بودجه برآمده از راهکار قبلی) که افرادی متخصص را در خصوص نحوه طی مراحل چهارگانه فوق تربیت کند. این فاز بسیار حیاتی است و منجر به ایجاد تراکم در تجارب گذشته و علمی شدن تجارب و انتقال آن به نفرات بعدی است (یعنی کاری علمی در ورزش)
۵️⃣ چون راهکارها بر مبنای اتاق فکر تدوین شده است باید به برنامه های برآمده از آن ایمان راسخ داشت و تغییر در مدیریت ها هیچگونه خللی در تغییر رویکرد بلندمدت ایجاد نکند.
🔶 با داشتن چنین رویکردی است که ما به مرحله چهارم هم خواهیم رسید (یعنی ایجاد تئوری و تربیت تئوریسین).
🆔 @drmonjazeb ♻️