در بسیاری از مطالعات اقتصادی و آماری مشکل اساسی که در ارتباط با داده ها پیش می آید حجم نامناسب طولی داده ها در مطالعات سری زمانی و یا داده های تابلویی است که باعث ایجاد مشکلاتی همچون همخطی و ناهمسانی واریانس می گردد که این مسایل در تخمین داده ها و مباحث پیش بینی ایجاد اخلال می کند.در این موارد بهترین عمل تبدیل داده های سالیانه های به داده های ماهیانه یا فصلی است که تعداد مشاهدات را افزایش می دهد و باعث انجام تخمین با مشکلات کمتری می گردد. در ادامه نحوه تبدیل داده های سالیانه به داده های فصلی یا سالیانه را در نرم افزار ایویوز آموزش می دهیم.

فرض اولیه ما این است که شما نحوه تشکیل فایل کاری در ای وی یوز را می دانید. در ابتدا یک فایل داده ای بر اساس ساختار فصلی یا ماهیانه با توجه به تعداد متغییرهایی که در مطالعه وارد خواهند شد درست نمایید ولی هیچگونه اطلاعاتی عددی در ان وارد نکنید. یک فایل جداگانه نیز برای داده های سالیانه خودتان درست کرده و اطلاعات داده ای سالیانه خود را وارد کنید.نکته ای که باید به آن توجه کنید این است که تعداد متغییرهای شما در دو فایل داده ای باید برابر باشد. حال فایل اطلاعات ماهیانه یا فصلی خود را با دوبار کلیک کردن باز کنید. در انتهای پایین سمت چپ صفحه باز شده، ایویوز، علاوه بر نام فایلی که شما اطلاعاتتان را با ان نام ذخیره کرده اید امکان ایجاد یک صفحه جدید نیز وجود دارد. روی گزینه صفحه جدید راست کلیک کرده و گزینه لود کردن فایل کاری را انتخاب کنید. در این مرحله فایل کاری که اطلاعات ان به صورت سالیانه است را انتخاب کنید تا فایل داده های سالیانه نیز نمایش داده شود .سپس با فشار ثابت دکمه ctr ، همه متغییرهای وابسته و مستقل خود را از فایل سالیانه انتخاب کرده وبدون باز کردن آنها را کپی کنید.اطلاعات کپی شده را از فایل داده های سالیانه به فایل داده های فصلی برده و آنها را paste کنید. ای وی یوز به صورت خودکار داده های سالیانه شما را به صورت فصلی یا ماهیانه که خود در ابتدای کار تشکیل فایل، انتخاب کرده اید تبدیل می کند.همین اعمال برای تبدیل داده های ماهیانه یا فصلی به داده های سالیانه نیز قابل اجرا است.

در واقع این روش شاید مشکل هم خطی را رفع کند ولی به هر حال فاقد کیفیت علمی است.مثلا اگر یک بنگاه اقتصادی در یک فصل ۳۰۰۰سرمایه گذاری داشته این به معنای این نیست که در هر ماه ۳۰۰۰ سرمایه گذاری داشته است…اشتباه شما در واقع در تبدیل دادها روش pase است…
شما هنگامی که می خواهید دادهای سالانه را به ماهانه یا داده ای فصلی را به ماهانه تبدیل کنید به صورت زیر باید عمل کرد…وقتی که مثلا داده ای سرمایه گذاری را copy کرد و در فایل کاری جدیدی که ایجاد کرده pase special…کرده نه paseتنها….سپس صفجه ای ایجاد می شود که شامل دو قست مهم در سمت راست است…قسمت اول …hig to low است و قسمت دوم ….low to hige است…و براساس نوع تبدیل از مواردی که که در ان ها هست می توان استفاده کرد…مثلا در همین مثال شما در تبدیل داده از سالانه به فصلی داده باید از قسمت ….low to hige استفاده کرد چون دادها از تعداد کمتر به بیشتر انتقالدمی یابند….سپس از میان گزینه های مختلف بخش low to hige می توانید مورد انتخابی خود را انتخاب کنید مثلا جمع کرد دادها (sum) متوسط کردن دادها(average) و موارد مختلف دیگر….البته نکته دیگر اینکه هنگاه باز شدن صفحه بعد ازpase specia در قسمت سمت چپ رو بع روی * یک عدد یا نام فایل را بنویسید