معرفی کتاب اقتصاد آخرالزمان

تدوین: دکتر محمدرضا منجذب / تابستان ۱۴۰۱

این کتاب بدلایل ایجاد علم اقتصاد و گسترش آن تا به امروز و سرنوشت علم اقتصاد در دوره آخرالزمان می پردازد. آخرالزمان بدوره حال حاضر تا انتهای دنیا و روز قیامت تعبیر می شود.

برمبنای اخبار و مستندات رشد علوم در دوران پساظهور قابل قیاس با دوره قبل از ظهور نیست. طبیعی است که تحولات و تغییرات در علوم در اختیار بشر بسیار چشمگیر و غیر قابل تصور بشر امروزی است. علم اقتصاد هم از این قاعده مستثنی نیست.

عکس کتاب را ملاحظه کنید.

فهرست کتاب را ملاحظه کنید.

لینک خرید اینترنتی کتاب.

آدرس نشر منیر: تهران-خیابان مجاهدین اسلام-چهارراه آبسردار ساختمان پزشکان واحد ۹
جهت ارتباط با ادمین از طریق monirpublisher@ اقدام نمایید.
تلفن: ۹۸۲۱۷۷۵۲۱۸۳۶(۶ خط)
موبایل:۹۸۹۳۵۷۵۲۱۸۳۶