معرفی کتاب اقتصاد آخرالزمان

تدوین: دکتر محمدرضا منجذب / تابستان ۱۴۰۱

این کتاب بدلایل ایجاد علم اقتصاد و گسترش آن تا به امروز و سرنوشت علم اقتصاد در دوره آخرالزمان می پردازد. آخرالزمان بدوره حال حاضر تا انتهای دنیا و روز قیامت تعبیر می شود.

برمبنای اخبار و مستندات رشد علوم در دوران پساظهور قابل قیاس با دوره قبل از ظهور نیست. طبیعی است که تحولات و تغییرات در علوم در اختیار بشر بسیار چشمگیر و غیر قابل تصور بشر امروزی است. علم اقتصاد هم از این قاعده مستثنی نیست.

عکس کتاب را ملاحظه کنید.

فهرست کتاب را ملاحظه کنید.

آدرس نشر منیر: تهران-خیابان مجاهدین اسلام-چهارراه آبسردار ساختمان پزشکان واحد ۹
جهت ارتباط با ادمین از طریق monirpublisher@ اقدام نمایید.
تلفن: ۹۸۲۱۷۷۵۲۱۸۳۶(۶ خط)
موبایل:۹۸۹۳۵۷۵۲۱۸۳۶