دکتر محمدرضا منجذب: پیش بینی در اقتصاد (سنجی)

♦️پیش‌بینی یکی از مباحث بسیار مهم در علوم‌اجتماعی به خصوص اقتصاد است. اصولا اکثر برآوردهای رگرسیونی که توسط محققان و دانشمندان اقتصاد صورت می پذیرد برای تشخیص رفتار مولفه های مختلف در گذشته و اعمال سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای آن مولفه ها در آینده است. به عنوان مثال اگر محققی با استفاده از یک مدل رگرسیون تخمینی به این نتیجه برسد که عامل اصلی بروز تورم در یک کشور، سرازیر شدن دلارهای نفتی به بازار آن کشور است، بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از نتایج آن سازوکاری را برای جلوگیری از این موضوع برنامه‌ریزی نماید. تا در آینده بتواند رفتار تورم را در کشور به صورت موثرتری کنترل نماید. ♦️پیش بینی در اقتصاد سنجی به ۴ گونه تقسیم می شوند.
•پیش‌بینی نقطه‌ای: منظور از پیش‌بینی نقطه‌ای این است که پیش‌بینی برای یک دوره خاص اتفاق بیافتد. مثلا یک سال، یک هفته .
•پیش‌بینی فاصله‌ای: پیش‌بینی فاصله‌ای، حدودی خاص از زمان را مشخص می‌کند. مثلا از فلان سال تا فلان سال
•پیش‌بینی درون نمونه‌ای: پیش‌بینی درون نمونه‌ای حالتی است که در حیطه آمارها و نمونه های محقق قرار دارد. اگر داده‌های در سری زمانی ۱۳۳۸-۱۳۹۵ باشد پیش‌بینی در داخل این حیطه زمانی اتفاق خواهد افتاد.
•پیش‌بینی برون نمونه‌ای: پیش بینی برون نمونه‌ای خارج از دوره زمانی محقق می‌باشد. در مثال بالا پیش‌بینی برای دوره زمانی بیشتر از ۱۳۹۵ را شامل می‌شود.
این چهار نوع پیش بینی می‌توانند با ترکیب شدن، پیش‌بینی‌های به ترتیب زیر ایجاد نمایند.
۱- پیش‌بینی نقطه‌ای درون نمونه‌ای: اگر محقق بخواهد برای سال ۱۳۶۸ از دوره مورد مطالعه خود (۱۳۳۸-۱۳۹۵) یک پیش‌بینی ارائه نماید.
۲- پیش‌بینی نقطه‌ای برون نمونه‌ای: اگر محقق بخواهد برای سال ۱۴۰۰ از دوره مورد مطالعه خود (۱۳۳۸-۱۳۹۵) یک پیش‌بینی ارائه نماید.
۳- پیش‌بینی فاصله‌ای درون نمونه‌ای: اگر محقق بخواهد برای فاصله ما بین سال‌های ۱۳۶۰-۱۳۷۰ از دوره زمانی مورد مطالعه خود (۱۳۳۸-۱۳۹۵) یک پیش‌بینی ارائه نماید.
۴- پیش‌بینی فاصله‌ای برون نمونه‌ای: اگر محقق بخواهد برای فاصله ما بین سال‌های ۱۴۰۰-۱۴۱۰ از دوره زمانی مورد مطالعه خود (۱۳۳۸-۱۳۹۵) یک پیش بینی ارائه نماید.
باید توجه شود مدل‌هایی برای پیش بینی خوب هستند که دارای ضریب تعیین بالاتری هستند. با استفاده از معادلات رگرسیون می‌توان مقادیر متغیر وابسته را پیش‌بینی نمود. ♦️امروزه برای پیش بینی از روش های متنوعی همچون آریما، کالمن فیلتر، گارچ برای متغیرهای تغییرپذیر، شبکه عصبی، سیستم دینامیک، کوانتایل و … استفاده میشود که نرم افزارهای مختلفی در این خصوص به محققین کمک میکند. ♦️برای ملاحظه برخی از روش های پیش بینی همراه با نرم افزار به فصل اول کتاب زیر مراجعه کنید: https://t.me/drmonjazeb/93
t.me/drmonjazeb