دکتر محمدرضا منجذب
t.me/drmonjazeb
♦️یکی از اتفاقات مثبت دوران کرونایی و سال جدید اقبال عمومی به بازار بورس است. تامین مالی صنعت از طریق بورس می تواند تولید و گسترش آن را در آینده تضمین نماید. با این وجود ورود تازه واردها در بورس بر مبنای اقتصاد رفتاری تاثیرات خاص خود را به شرح زیر خواهد داشت:
شمار ریسک گریزها در بازار افزایش می یابد، کسانی که کوتاه مدتی بدنبال بازدهی مثبت هستند.
مشق اولی ها بدلیل نوسانات بازار ورود و خروج زیادی به بازار خواهند داشت (صف های خرید و یا فروش حجیم خواهد بود).
حداقل یک سال طول می کشد تا بصورت آزمون و خطا آموزش ها و مهارتهایی کسب شود.
طی یک سال هم عرضه زیاد می شود و هم تقاضا (تقاضا از نوع غیر سیستماتیک).
بازدهی بستگی به میزان عرضه و میزان تقاضا خواهد داشت (احتمالا ثابت هست)، ولی نوسانات زیاد خواهد بود (https://t.me/economicforum/1625)(بدلیل مشق اولی ها).
نبود آموزش لازم برای تازه واردها فرایند تجربه آموزی را به روش آزمون و خطا طولانی می کند. بورس نیاز به فرهنگ سازی دارد.
نهایتا درصدی از تازه واردها (ریسک پذیرها) در بازار ته نشین خواهند شد.
حبابی بودن سهام شرکت های زیان ده تاثیری منفی بر رفتار ریسک گریزها می گذارد.
سیاستهای مالی، پولی، ارزی و … که بر بازارهای موازی تاثیر می گذارد، بر بورس و نوسانات آن تاثیر خواهد داشت (مثال: اعلام قرعه کشی خودرو بخشی از نقدینگی را از بورس خارج کرد و آن را دچار افت کرد. پس از قرعه کشی احتمال دارد بخشی از نقدینگی به بورس بر گردد. شبیه این مثال در بازارهای موازی هر لحظه می تواند بورس را دچار نوسان کند).
♦️در عین حال نکاتی که در نوشتارهای قبلی ارایه شد می تواند مورد نظر سیاستگذار و مشارکت کنندگان قرار گیرد:
ظرفیت بهینه بورس ایران (https://t.me/drmonjazeb/310) الزامات موفقیت سیاستگذار در سیاست بورسی

(https://t.me/drmonjazeb/316)t.me/drmonjazeb