دکتر محمدرضا منجذب

با بررسی تغییرات قیمت روزانه ارز و تغییرات شاخص روزانه بورس در دو نمودار فوق ملاحظه می کنیم که هر دو این متغیرها اولا افزایش شدید داشته و ثانیا تغییر آن نسبت به روند (منحنی آبی رنگ نسبت به قرمز رنگ) یعنی منحنی سبز رنگ افزایش داشته است. به دلایل زیر:
♦️ورود افراد زیادی در بازارهای موازی بدلیل تورم بالا و رشد نقدینگی، این موجب افزایش خرید و فروش و نوسانات شده است.
♦️این افراد عمدتا بی تجربه و کم تجربه، و ریسک گریز هستند و لذا با کاهشی در بازاری سریع در صف فروش و با افزایشی سریع در صف خرید قرار میگیرند و لذا نوسانات زیاد شده است.
♦️نوسانات شدید چه افزایشی و چه کاهشی در نرخ ارز (عمدتا به سمت افزایش) بعنوان متغیر پیشروی بازارهای موازی دیگر نوسانات قیمتی در سایر بازارهای موازی ایجاد کرده و این خود تغییرپذیری و واریانس را افزایش داده است.

t.me/drmonjazeb